නවතම පොඩ්කාස්ට්

ඉදිරියට එන පොඩ්කාස්ට්

 • කථාංගය 61

  මාර්ක්ගේ ජෝසල්ගේ පෝස්ට්රෙට් - ජුලී එම් ස්මිත්

  ඔක්තෝබර් 25 පැමිණීම, 2017
 • කථාංගය 62

  සුව කරන ක්රිස්තුස් - ෆියෝනා ගයිවන්ස්

  නොවැම්බර් 1 පැමිණීම, 2017
 • කථාංගය 63

  දෙවියන්ට සමාන වීම - ටෙරීල් ගයිවන්ස්

  නොවැම්බර් 8 පැමිණීම, 2017

පල්ලිය ඉතිහාසය මෝමන් විද්වතුන් විස්තාරනය

LDS මතවාදය, ඉතිහාසය සහ සංස්කෘතිය පිළිබඳ අධ්යයනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මෙම විචලනය වන පරිමාව 17 ක් ආවරණය කර ඇති අතර,

දායකයින් වන්නේ රිචඩ් බුෂ්මන්, ස්ටීවන් හාපර්, බ්රැන්ට් ගාඩ්නර්, ඇලෙක්සැන්ඩර් බුග්, රොන් බාර්නි, බ්රයන් සහ ලෝරා හේල්ස්, කෙන්ට් ජැක්සන්, කෙරී මුවෙල්ස්ටයින්, මාක් අෂූර්ට්-මැක්ජී, ඩොන් බ්රැඩ්ලි, පෝල් රිවේ, උගෝ පෙරෙගෝ, නීලන් මැකේන්, ටී මැන්ෆීල්ඩ් සහ ඩේවිඩ් එච්.බීලී

මෝමන් ඉතිහාසය, මූලධර්ම, හා සංස්කෘතික (1) ගැන පොඩ්කාස්ට්

සිද්ධියක් කවදාවත්!

ඊ-තැපැල් හරහා එල්ඩීඑස් පර්යාලෝක පොඩ්කාස්ට් ගැනීමට දායක වන්න, එක් එක් නව පරිච්ඡේදය නිදහස් කරන පණිවිඩයක් ලබා ගන්න.

තවත් එක් පියවරකි! ඔබගේ ඊ-තැපැල් පරික්ෂා කර අපි ඔබ එවූ තහවුරු ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.